GOGONJAKAN BANYOL ANAK RANTAU

teu aya aturan bebas di grup ieu nu pnting sopan.
nuhun tos kersa nampi grup .
silih asah silih asuh
sauyunan .