Education.sk: Školenia, konferencie a webináre

Portál education.sk je najväčší online katalóg školení, kurzov, konferencií, kongresových hotelov, vzdelávacích a poradenských spoločností. V katalógu nájdete kurzy pre verejnosť ako aj kurzy na mieru vo všetkých oblastiach - od IT cez marketing po legislatívne školenia. Kurzy sú tiež importované do personálnych informačných systémov stoviek spoločností v SR a ČR, takže k nim majú HR manažéri priamy prístup. V Českej republike katalóg nájdete pod značkou Edumenu.cz