GKV Hoogkerk Diaconie

De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleert en motiveert hij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.
Dit is dan ook het voornaamste doel van deze facebookpagina.
Doelen facebookpagina diaconie (gebaseerd op het bevestigingsformulier):
- De liefde van Christus zichtbaar maken in daden van dankbaar barmhartigheidswerk voor de ander (binnen en buiten de gemeente)
- Elkaar opwekken, stimuleren en voorgaan in onderling dienstbetoon
- Noden en gaven in de gemeente bij elkaar brengen
- Bevordering van onderlinge contact, steun en bemoediging
- Hulp bieden/organiseren aan hen die het nodig hebben
- Opwekking tot hulp aan nood in de wereld