Very Quiet Group! xDD

Bawal ang mag Mura,Bawal mag pakita ng mga katawan,

At Bawal ang Mag-away ! ^^