Free Movies Online

TATLONG KATOTOHANAN DAPAT MALAMAN NG LAHAT TAO AT ISANG DESISYON NA DAPAT GAWIN NG LAHAT NG TAO.
1. Unang katotohanan ang lahat ng Tao ay may problema ''KASALANAN''
Rom 3:10 gaya ng nasusulat, "WALANG MATUWID, wala, wala kahit isa;
Rom 3:23 yamang ang LAHAT AY NAGKASALA, at HINDI NAKAABOT sa kaluwalhatian ng Diyos; ...