JUAL BELI TANAH, RUMAH & KERETA Di SABAH

1). "Sebarang penipuan adalah di larang sama sekali dalam group ini. Berurusan dengan jujur satu keuntungan kepada semua pihak samada anda adalah daripada pihak penjual, pembeli, dan orang tengah". Terima Kasih : ADMIN. 2). Makluman: 15/01/2015 Selain daripada group ini, Admin tidak membuat sebarang group lain meminta nombor telefon kamu untuk buat `group dalam WhatsApp'. Harap Maklum, sila berhati-hati, bila berurusan. 3). 22/01/2015 : Elakkan dari lari tajuk, hanya jual/beli Tanah, Rumah, dan Kereta sahaja :) ADMIN. Terima Kasih.