Hội Tự Học Tiếng Anh

Hội Tự Học Tiếng Anh được tạo ra trên facebook nhằm giúp các bạn... đang học tiếng Anh có thêm điều kiện rèn luyện tiếng Anh mà không phải bỏ tiền đến các lớp học thêm. Các bài tập được post thường xuyên với mức độ khó dễ khác nhau để đáp ứng nhu cầu học của đa dạng người học.

Các bạn có thể gửi bài cộng tác kèm đáp án về cho ad. Ad hoan nghênh sự cộng tác của các bạn.

Các bạn nhớ đọc kỹ những quy định khi tham gia hội nhé. Ad sẽ block bạn nào vi phạm đấy.

Chúc các bạn học vui và học tốt!

Nghia Tran
See More