OV Food & Beverage

กลุ่ม OV Food & Beverage นี้ ตั้งขึ้นมาให้พี่น้อง OV ที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ร้าน เพื่อความสะดวกสำหรับพี่น้องเรา จะหาที่ดื่ม ที่กินกันได้ง่ายๆ แบบ อุดหนุนกันเอง เงินทองไม่รั่วไหล สายสัมพันธ์เหนียวแน่น

ร้านอร่อยถูกปาก แต่ไม่ใช่ร้านของพี่น้องเรา ไม่เอานะครับ