Kiếm tiền với sunfrogshirts

For Vietnamese Only
================
Group [FREE] tạo riêng cho anh em mới bước vào lĩnh vực bán áo thun/áo phông, chủ yếu về Sunfrogshirts

Đăng ký tài khoản để bắt đầu trước khi vô group tại Đăng ký tài khoản tại
http://bit.ly/sunfrogshirtsteam
Nội dung đầu tiên sẽ dừng ở mức cơ bản nhưng sẽ được nâng câp thep thời gian thông qua các buổi off , training . Nên nếu bạn là chuyên gia rồi có thể không cần tham gia hoặc nếu muốn chia sẻ có thể tham gia
Đây là fanpages của nhóm https://www.facebook.com/pages/Kiếm-tiền-với-sunfrogshirtscom/297350473792491?
Cám ơn các thành viên đã tham gia và phát triển group