‫מושב אביאל - דף תושבים‬

שלום חברים,
דף זה נפתח במטרה לפתוח ולפתח שיח בינינו, תושבי מושב ...אביאל.
בדף זה נוכל להתייעץ האחד עם השני, ליזום פעילויות קהילתיות שונות ועוד.
מאחר שדף זה אינו בחסותו או בניהולו של גוף רשמי מטעם המועצה או ועד המושב, עיקר כוחו הוא בתושבים עצמם ובנכונות שלנו לפעול גם מעבר למסך המחשב.
הדף מוגדר כ"קבוצה סגורה", כרגע הוא מיועד לתושבי אביאל בלבד, אבל אם יעלה הצורך ניתן יהיה להחליט לפתוח את הקבוצה בפני תושבי המועצה כולה.
אין לפרסם בדף זה אף פרסום עסקי. בשום יום: לשם כך יש מספיק דפים אחרים.
פרסומים עסקיים יוסרו ללא הסבר או התראה.
יש לשמור על תרבות הדיבור ולהימנע מהשתלחויות מיותרות ואלימות מילולית.

* בשלושת החודשים הקרובים הדף יהיה "בהרצה" – ונראה האם באמת יש בו צורך ותועלת. *
בהצלחה!