Citykyrkan i Älmhult

En grupp för Citykyrkan i Älmhults medlemmar och andra som besöker eller är engagerade i Citykyrkan.
Här kan alla dela med sig information om möten, evenemang och annat som kan vara av intresse för oss i Citykyrkan.
OBS !!! Ingen reklam för produkter eller företag är tilllåtna i denna grupp, ej heller politisk propaganda. Sådana inlägg raderas och fortsätter inläggen, riskerar vederbörande att bli raderad från gruppen.