Oomama bomthandazo/Nentobi zokuvuma

Ndiyivula ngokuba sakhane xa ufuna uthandaza thandaza, xa ufuna uvula ilizwi livule ufuna ucula,cula yeyethu makhosikazi nentombi