Cư dân làng Times City

TỰ DO GIAO LƯU BUÔN BÁN HỢP PHÁP, LỊCH SỰ, THÂN THIỆN. KHÔNG ĐĂNG ẢNH ĐỒI TRỤY BẬY BẠ , DÙNG NHỮNG TỪ TỤC TĨU==> NẾU A CHỊ KHÔNG ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU TRÊN SẼ BỊ NEXT KHỎI DIỄN ĐÀN . THANKS KIU !