ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η παρούσα ομάδα είναι κλειστή και απευθύνεται μόνο σε Δικηγόρους. Παρακαλούμε, προκειμένου να γίνονται δεκτά τα αιτήματα για ένταξη στην ομάδα, όπως αποστέλετε σε έναν εκ των διαχειριστών μήνυμα με τα κάτωθι στοιχεία: το ονοματεπώνυμό σας, τον Αριθμό Μητρώου σας, καθώς καιτον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκετε. Γνώση των στοιχείων αυτών λαμβάνουν μόνο οι διαχειριστές και μόνο επί σκοπώ να επιβεβαιώνεται η δικηγορική ιδιότητα και να γίνεται δεκτό το αίτημά σας για ένταξη στην ομάδα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Eriko Strori
Ilva Misio