IYANGICIKA LENTO NOMA AYIKUNYANYISE

SANIBONANI BANGANI USHO INTO EKUCIKAYO NGALESO KHATHI... IT'S DEPPENDER NOMA IPHAMBI KWAKHO NOMA IYEKA YAKWENZAKELA NOMA ISAZOKWENZEKA