Freelancere & arbejdsgivere i mediebranchen

Jobs i mediebranchen og kontor-pladser/fællesskaber - alt andet sletttes!

Gruppens formål er at skabe kontakt mellem freelancere og arbejdsgivere og producenter i mediebranchen.

Alle, der arbejder i branchen og medie-relaterede kan blive medlem og kan efterfølgende søge folk til både LØNNEDE og ULØNNEDE opgaver, tilbyde deres arbejdskraft og lede efter samarbejdspartnere. Søgning efter kontorplads eller tilbud om kontorfællesskaber er ligeledes tilladt.

Indlæg med alm. altid tydelige jobønsker, bør IKKE få karakter af spam, som kan genere folk, der dagligt læser og reagerer på indhold i gruppen. Dette bør begrænses til ca. én gang ugentligt max. Der kan være enkelte tilfælde med folk inden for fx TV, der VED, de er ønskede til bestemte opgaver, hvor det er okay, de skriver, de er ledige bestemte dage i ugen.

Det bør fremgå af hvert opslag, hvorvidt der er tale om en opgave, der er lønnet eller ulønnet.

Debatindlæg, reklameringer mm. vedr. emnet henvises vejledende til https://www.facebook.com/groups/433459443377882/.

Debatindlæg der ikke relaterer sig til job slettes uden varsel.

Reklameringer mm. vedr. forhold/ting, der ligger lidt eller helt uden for denne gruppes emner og formål inden for medier som fx. reklameringer for bogudgivelser, firmaer med andet virke mm. bliver slettet uden varsel.

Fast arbejde bedes venligst opslået her i stedet: https://www.facebook.com/groups/JOBFORMIDLING/

Ansøgere af gruppen, der ikke umiddelbart efter søgning synes at have danske eller egentlige medieretlige interesser, henvises til at tjekke deres indbakke under 'Andet'..

Applicants for this group, who aren't danish or seem to have proper interests in medias, are referred to check their inbox under 'Others'..

PS! Når I linker til jeres egne sider eller andres, så husk at skrive 'http://' foran stierne, så arbejdsgivere/-tagere, evt. kunder m.fl. kan linke direkte ind på jeres sider og ikke skal sidde og skrive hele teksten selv i browseren.. For jeres egen skyld. Større interesse og trafik!

Så - join og inviter jeres kolleger!

PS! A lot of foreigners are asking to join the group... There is a lot of work combined with analyzing their and others interests and matters in the group, as there HAS to be..

If You are a foreigner and have interests in medias, it is important, You are able to speak, understand and write danish, as most in the group. If You don't understand a word danish, it isn't appropriate, You are asking to join... for Your own sake.. and other members..

Vi godkender ikke anonyme profiler.. fx profiler uden billede, info og/eller profiler der, foruden førstnævnte, endda også har underlige eller hjemmelavede navne..

We don't approve anonymous profiles fx without profile pictures, relative informations and maybe even with strange homemade names..