Kayaköy Savunması - Σώστε το Λιβίσι- Defend Kayakoy

Bu oluşum Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan, 5000 yıldır çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış Kayaköy'ün 23 Ekim 2014 tarihinde ihale usulüyle özel şirketlere kiralanarak tarihi ve doğal yapısının öngörülebilen tahribatına karşı kurulmuştur.

Defend Kayakoy is founded to resist the possible destruction, caused by renting it to corporations for mass tourism, of Kayakoy, a 5000 year old village that has been a home for various cultures.

Kayaköy, Güneybatı Anadolu'da Muğla ili, Fethiye ilçe merkezinin 8 km güneybatısında yer almaktadır. Anadolu'da kurulan tipik bir Rum yerleşim yeri olan Kayaköy'ün geçmişi, M.Ö. 3000'lere kadar gitmektedir. Eski adı Livissi olan Kayaköy'de tarihi taş mekanların yanı sıra evler arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul ve gümrük binası günümüze kadar gelmiştir. Kayaköy, cumhuriyet öncesine kadar Türklerle, Rumların birlikte yaşadığı zengin bir hayat tarzı ile 6500 kişilik (1912 kayıtları) nüfusa ulaşmış olan bir yerleşim merkezidir (Tapur, 2010).

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2013 yılında imzalanan protokolle Kayaköy'de tarihi kalıntıların yer aldığı bölge turizme açılırken, diğer bölgeye de kısmi inşaat serbestliği getirildi. Bu düzenlemeyle beraber Kayaköy'e 300 yatak kapasiteli otel yapılması da kararlaştırıldı. Açık arttırma usulü ile yapılacak olan ihalede 220 dönümlük araziyi kapsayan projenin toplam maliyeti 30 milyon TL olarak öngörülürken, ihale için 2 firmanın teklif verdiği öğrenildi. Proje kapsamında Kayaköy'ün üçte birlik kısmını kapsayacak oteli işleten firma, tarihi köyün kalan kısımların da "onarımını" sağlayacak. Bu bağlamda daha önce çıkarılan ihalelere katılımcı bulunamadığı için proje hayata geçirilememişti.

Amaçlarımız

- 23 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan ihalenin durdurulması amacıyla STKlar ve kamuoyunu bilgilendirmek ve işbirliği sağlamak

- Demokratik toplum, ekoloji ve insan haklarını sermayenin çıkarlarının önüne koyan tarihçi, mimar, şehir ve bölge planlamacısı ve yöre halkları temsilcilerinden oluşan bir komisyon ile Kayaköy'ün hayalet şehirlikten kurtarılıp tarih ve doğayla uyum içerisinde taşınır ve taşınmaz mirasının korunması ve sürdürülmesi

- Yakın geçmişte Türk ve Rum halklarının hoşgörü içerisinde yaşadığı ve UNESCO'nun Dünya Dostluk ve Barış Köyü ilan etmeye çalıştığı Kayaköy'ü bu sıfatına gerçek anlamda kavuşturmak.

Objectives

-Informing public and co-operating with NGOs to stop the mass tourism project in Kayakoy.

-Protecting and sustaining tangible and intangible heritage of the village by restorating it through projects supported by academicians, architects, urban planners and locals who favor democracy, human rights and ecology over corporate benefits.

-Giving Kayakoy back the title of UNESCO Friendship and Peace Village and protecting the memory of Turkish and Greek people living together in harmony.