Szekszárd város Alisca csoport

Szekszárd - a 38 000 lakosú dél-dunántúli városkát hét, szőlőkertekkel teli, kiváló borokat adó domb határolja. A romantikus hangulatú kisváros a Mezőföld, a Sárköz és a Dunántúli-dombság találkozásánál fekszik.
Az ősidők óta tartó borgazdálkodásra utalnak az ásatások során előbukkanó leletek is. 1845-ben egy 110 mázsás szarkofágot találtak, melynek egyik oldalát egy kettős kehelyből ágazó termő szőlőtő díszíti. A díszes szarkofágban egy üveg 3. századból való bort találtak.
Szekszárdot 1015-ben említik először. Neve egyes feltevések szerint I. Béla királyra utal, aki barna bőrű és kopasz volt (régi magyar nyelven: szög és szár, 1903 óta írják Szegszárd helyett Szekszárdnak.) 1061-ben ő alapította a bencés apátságot, itt is temették el.
Mátyás király korában Szekszárd a király elleni összeesküvést szövő Vitéz János birtoka volt, várát ezért lerombolták. 1485-ben Szekszárd már mezőváros volt, évente öt vásárt tartott.
A török időkben Szekszárd sokat szenvedett kolostora elpusztult, de újjáépítették és a város is újra benépesült. A Rákóczi-szabadságharc idején itt fogták el Béri Balogh Ádámot.A 18. században fontos változások történtek, Szekszárd megyeszékhellyé vált, céhek alakultak, az apátságot megszüntették, és címert is kapott a város. 1794-ben egy nagy tűzvész veti vissza kis időre a fejlődést, ami a 19. századra újra megindul. Ekkor épülnek fel nagy középületei, a városháza, a megyeháza, több templom. Kórház is épült. Ekkor már 14 000-en lakják a várost. 1905-ben rendezett tanácsú város lett.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Szekszárd<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"Szekszárd nevét először egy 1218-ból fennmaradt, eredetileg 1015-ben kelt oklevél, Szent István pécsváradi apátság alapítólevelének másolata említi: Sacsard. Kézai Simon krónikájában: Sceugzard. A név valószínűleg a régi magyar szegszár = sötétsárga, szögsárga hajszínt jelentő személynévből származik, a "d" régi magyar birtokos raggal.
1061-ben I. Béla királyunk bencés apátságot alapított Szekszárdon. 1063-ban a Salamont gyámolító IV. Henrik elleni harcra készülődve Béla királyunkra ráomlott a trón, s halála után itt a szekszárdi apátságban temették el. A bizáncias jellegű 9 osztatú bizáncias stílusú apátsági templomot a tatárjárás után felújították, a 15. században gótikus stílusban átépítették, 1457-ben pedig a török veszély miatt az egész kolostort várrá, erőddé építették át. a kolostor és a templom átvészelte a török kort, de 1794-ben egy tűzvészben annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani. A templom alapfalait 1960-ban találták meg a vármegyeháza udvarán, 1968-1972 között feltárták és konzerválták. http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/szekszard.shtml A 15. században Vitéz János épített palánkkal erősített várat, melyet a Mátyás király elleni összeesküvés miatt el kellett bontani. Szekszárd 1485 körül mezőváros lett. A török idők után Mérey Mihály apát kezdte el az apátság és a város újjáépítését. A város még a 18. században megyeszékhely lett. A mai városkép az 1794-es tűzvész után alakult ki. A klasszicista megyeháza 1828-1833 között épült Pollack Mihály tervei alapján. A Béla téri Szent László tiszteletére szentelt barokk katolikus plébániatemplom 1805-ben épült. A Wosinszky Mór megyei múzeum neoreneszánsz épülete 1900 körül épült. A városháza 1846-ban épült eredetileg klasszicista stílusban, de homlokzati részének süllyedése miatt 1905-1908 között átépítették, ekkor kapta szecessziós jellegét. A város nevét 1903 óta írják Szegszárd helyett Szekszárdnak. / Fotók: 2009./
Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni." / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu /
Horváth Ferenc Bp.


Várom a városból elkerülteket is, az ország, a világ bármely részéről, akik nem felejtették el a várost, az itteni haverokat, rokonokat, utcákat, nevezetességeket.
Akiknek fontos a város jelene, jővője, és tisztelik a múltját.
Üdvözlettel: Nagy Károly
Elérhetőségek,Szekszárd:

http://www.szekszard.hu/
http://www.szeki.hu/sz100/sz100551.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szekszárd
http://majorutca.uw.hu/seta070501/menu.html
http://www.szekszardportal.hu/

Könyvtár:
http://www.igyuk.hu/hun/index.html

Múzeum:
http://wosinsky.extra.hu/

Kórház:
http://www.tmkorhaz.hu/

Lelkiposta online:
http://www.lelkiposta.hu/

[email protected]

Meteorológia:
http://www.meteo21.hu/site/index.php