FIT VUT 2014 - 2016

skupina pro magisterské studenty FIT VUT v Brně v letech 2014 - 2016