Oneplus Israel Invites

הקבוצה הרשמית למכירה ו/או קנייה של הזמנות למכשיר Oneplus One.

על מנת לשמור על הסדר, אנו מבקשים לעמוד בכללים הבאים:

1. יש להשתמש בשפה נאותה אחד כלפי השני.

2. זכותו של כל אדם באשר הוא למכור הזמנה בכל מחיר שחפץ לבו.
הערות לגבי המחירים - בפרטי בלבד!

3. במידה והנכם מחפשים למכור או לקנות את המכשיר ו/או מוצריו, הצטרפו לקבוצה הייעודית לכך:
http://goo.gl/6kXzr3

4. במידה והנכם זקוקים לייעוץ טכני, מקצועי ומעבר לרמת המתחילים הצטרפו לקבוצה הייעודית לכך:
http://goo.gl/tnEUhK

החוקים פשוטים, הקפידו ליישם אותם כהלכה.

פרסום שאינו עומד בכללים יימחק.