GIỚI TRẺ GIÁO XỨ MƯỠU GIÁP - GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Thời gian sinh hoạt:

bắt đầu từ 20h00 Thứ Sáu hàng tuần