Lancer EX Thailand Classified

ประกาศ จาก EXCLUB-THAILAND
ขณะนี้ทางคลับได้ทำการเปิดห้องซื้อขายสินค้าเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกคลับครับ
ทั้งนี้ ทางคลับไม่ขอรับผิดชอบต่อการทุจริต ความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น และทางคลับขออนุญาตลบประกาศที่ไม่เหมาะสม ตามเห็นสมควรครับ

ขอบพระคุณอย่างสูง
ประธาน EXCLUB-THAILAND