Questioni legali bulgari in Italia/Правни проблеми българи в Италия

Групата е за обмяна на правна информация, съвети и въпроси за българи в Италия.
Молим членовете на групата да не публикуват аргументи, които не са пряко свързани с темата.