‫לקוחות נפגעי קופת חולים מאוחדת‬

מפגין עיוור מול הנהלת מאוחדת אנא העלו לכאן עוד תמונות וסרטים מקופת חולים מאוחדת
כמו התמונה למעלה - שבה מראה שיגרתי בקופת חולים מאוחדת
רק עמדה אחת עם רוקח אחד צמינה בבית מרקחת שתפו אותנו בה שעברתם בקופת חולים מאוחדת