Emulators on Android Phone

Đây là nhóm để anh em bàn bạc và chia sẽ về games và cách cài đặt các giả lập chạy games trên android
Quy luật nhóm
_Không quảng cáo
_Không nói chuyện không liên quan
_Không gây gỗ , nói tục gây mất đoàn kết nội bộ
_Anh em vào nhóm với mục đích vui là chính

+CHÚ Ý : TẤT CẢ CÁC ANH EM MỚI HAY CŨ VÀO NHÓM HÃY XEM BÀI GHIM TRƯỚC KHI ĐƯA RA CÂU HỎI NHÉ