Systemvetenskap: IT, människa och organisation 2010-2013

2010-2013 Systemvetenskap: IT, människa och organisation 180hp är framtaget av Göteborgs Universitet och bedrivs på IT Universitetet Lindholmen, Göteborg.