Internet of Things - IoT - PROVIEW

Internet of Things là Tương lai của công nghệ kinh doanh của bạn, PROVIEW (http://www.proview.vn/gioi-thieu/ve-cong-ty) là đơn vị dẫn đầu xu hướng công nghệ này không chỉ ở thị trường Việt Nam mà có sức vươn tầm ra khu vực và trên thế giới bằng những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và bước đi cụ thể của riêng mình để ghi dấu ấn sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam".