ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS BAR ASSOCIATION

Ιστορικό Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου, ως τοπικός Δικηγορικός Σύλλογος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ιδρύθηκε με την έναρξη της ισχύος του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφάλαιο 2, το έτος 1955. Πριν από την έναρξη της ισχύος του Περί Δικηγόρων Νόμου, Πρόεδρος όλων των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων αλλά και του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ήταν ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας, ενώ χρέη διοικητικού προέδρου εκτελούσε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, που συνήθως ήταν ο γηραιότερος δικηγόρος του Συλλόγου.
Η συνήθεια ο γηραιότερος δικηγόρος να εκλέγεται αυτόματα και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου χωρίς τη διενέργεια εκλογών, συνεχίστηκε, κυρίως και λόγω του μικρού αριθμού των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, και μετά την έναρξη της ισχύς του Περί Δικηγόρων Νόμου.
Οι πρώτες εκλογές του Δικηγορικού συλλόγου Πάφου διεξήχθησαν το έτος 1976 και πρώτος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου εξελέγη ο Λευτέρης Κορακίδης, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος για τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή μέχρι το 1985.
Από το 1985 μέχρι και το 1994, ήτοι για τρεις συνεχόμενες θητείες, Πρόεδρος του ΔΣ Πάφου εξελέγη ο Αγάπιος Κακογιάννης και από το 1994 μέχρι και το 2003, ήτοι για τέσσερις συνεχόμενες θητείες, Πρόεδρος του ΔΣ Πάφου εξελέγη ο Ανδρέας Δημητριάδης. Από το 2003 μέχρι και τον Οκτώβριο 2014 Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου διετέλεσε ο Ιωάννης Παπαζαχαρίας και από τον Οκτώβριο 2014 στην θέση του Προέδρου έχει εκλεγεί ο Επαμεινώνδας Κορακίδης.

Πρώτη γυναίκα Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν η κα ΄Ελλη Ιωάννου Κατσιάρτου, η οποία ενεγράφη ως Δικηγόρος στο Σύλλογο το 1972 και αφυπηρέτησε το 2011.

Σημαντική στιγμή στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν, επί προεδρίας Αγάπιου Κακογιάννη, η δημιουργία Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου το έτος 1988, το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα εντός του Δικαστικού Μεγάρου και στο οποίο οι δικηγόροι μπορούν εκτός από το να συναθροίζονται και να συζητούν τις υποθέσεις τους, να προμηθεύονται Χαρτόσημα και Δικηγορόσημα για την καταχώρηση δικογράφων, τα οποία ο Σύλλογος πωλεί στα μέλη του με ελάχιστη προμήθεια, η οποία ήταν το πρώτο και μόνο έσοδο του Συλλόγου και απαρχή της δημιουργίας του Ταμείου του Συλλόγου, απαραίτητο για την κάλυψη των εξόδων του Συλλόγου. Πρώτη υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν η κα Μαρία Σιαηλή, ενώ σήμερα είναι η κα ΄Αννα Θεμιστοκλέους.

Ακόμα, σημαντική ήταν η συμβολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου και του τότε προέδρου Αγάπιου Κακογιάννη στην άσκηση πιέσεων για ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και το οποίο εγκαινιάστηκε στις 25/11/1995.

Άννα Θεμιστοκλέους,


Τηλ. 26 93 77 74,

ΦΑΞ: 26 94 15 63

Τ. Κ. 60522 - ΠΑΦΟΣ

email: [email protected]