BVM Valby

Formålet med klyngen er at mødes privat på udvalgte søndagsformi...ddage med fokus på fællesskab og en "let gudstjeneste" i form af et par sange og oplæsning af dagens prædikentekst. Det er ikke afgørende om man har tilknytning til Byens Valgmenighed eller ej.

Programmet er enkelt og ser i grove træk sådan ud:
- 09:30: Morgenmad. Ansvar på skift og vi holder det enkelt, så det ikke bliver et pres.
- Ca. 10:30: 15 minutter "let gudstjeneste": 2 sange, oplæsningen af folkekirkens prædikentekst for den pågældende søndag og endelig en fællesbøn.
- 11:30 farvel og tak.

Det er vores håb at et enkelt set-up gør det nemt at komme og tage del i. Tag gerne venner/bekendte med.

Adresse er som udgangspunkt Vigerslev Alle 210, 2500 Valby, medmindre andet er meldt ud i dagens event.

Der er kun samling hvis der er oprettet et event i denne facebook-gruppe. See More