Innovative Biz Ideas

★ GIỚI THIỆU VỀ NHÓM INNOVATIVE BIZ IDEAS (IBI)
(updated 26/12/2014)
• SỨ MỆNH: đem đến một KHÔNG GIAN HỮU HIỆU giúp KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ TRANH BIỆN các QUAN ĐIỂM, KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC trong KINH DOANH, đặc biệt là những nội dung dựa trên ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO.
• GIÁ TRỊ CỐT LÕI :
- CHIA SẺ: Các quan điểm, kinh nghiệm, kiến thức sẽ được các THÀNH VIÊN CHIA SẺ VÀ ĐÓN NHẬN trong bầu không khí NHIỆT TÌNH VÀ CỞI MỞ dựa trên NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG Ý KIẾN CÁ NHÂN và NGUYÊN TẮC TRANH BIỆN QUAN ĐIỂM – KHÔNG TRANH BIỆN CON NGƯỜI.
- ĐỔI MỚI: Sự ĐỔI MỚI được KHUYẾN KHÍCH chia sẻ trong các thành viên, bao gồm đổi mới về TƯ DUY, KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH.
- TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm trước tiên được thể hiện qua việc mọi hành động, ứng xử trong nhóm đều HƯỚNG ĐẾN việc ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, và hoạt động đó phải nhằm TĂNG LỢI ÍCH chung cho CỘNG ĐỒNG và mỗi CÁ NHÂN trong XÃ HỘI. Trách nhiệm còn được thể hiện qua việc, mọi thành viên hoạt động trong Nhóm đều tuyệt đối TUÂN THỦ LUẬT PHÁP, CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC đã được thừa nhận trong nghiên cứu, thực hành về KINH DOANH.
• THÀNH VIÊN: Tất cả những ai ĐAM MÊ THỰC HÀNH, NGHIÊN CỨU về đổi mới trong kinh doanh , không phân biệt giới tính, tuổi, tác, tôn giáo, sắc tộc …. Thành viên của IBI có thể là một người trẻ đang ấp ủ ý định làm start-up, một nhà quản lý đang rất muốn cập nhật kiến thức mới để cải cách công ty/tổ chức của mình, một sinh viên quan tâm đến kinh doanh hay một nhà nghiên cứu đang rất muốn trao đổi những kiến thức mà mình đang quan tâm.
★ QUY ĐỊNH CỦA NHÓM: xin vui lòng click vào đây http://on.fb.me/1C9YI6N
★ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỦA NHÓM: xin vui lòng click vào đây http://on.fb.me/1KMqxIt