Στηρίζω Πόντο

Το Στηρίζω Πόντο είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2010 με το pontosnet.gr από τον Κωστελίδη Γιάννη και σκοπό είχε να στηρίζει τους απανταχού φίλους του Πόντου.

Η προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε και έτσι δύο χρόνια αργότερα, το 2012, τα ηνία του Στηρίζω Πόντο, παίρνει το Pontos-News.gr και πάλι με ιδρυτή τον Γιάννη Κωστελίδη με σκοπό να ενώσει τη φωνή ολόκληρου του Ελληνισμού. Το όμορφο αυτό ταξίδι και η προσπάθεια συνεχίζονται.