Gudsrikeleiken Norge - Godly Play Norway

Forum for informasjon, erfaringsutveksling og møtepunkt for menneske som jobbar med eller er interessert i GUDSRIKELEIKEN/GODLY PLAY I NORGE.
Meir informasjon om Godly play finn du her: www.nla.no/index.php?ID=2697

eller under www.godlyplay.org (informasjon på engelsk)
og under www.godlyplay.de (informasjon på tysk)

Gruppen blir administrert av Constanze Lindner, sertifisert Godly play - kurshaldar