First City Providential College Group

muxta sa buwan ng wika sino panalo? kami diamond no.2
ssc-no#1 kayo?