หนูน้อยสองภาษา พ่อแม่ธรรมดาก็สร้างได้ (Bilingkids)

ชุมชนแบ่งปันประสบการณ์สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกให้พูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็ก