TẶNG ĐỒ (Hà Nội)

LÀ NƠI ĐỂ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ TRAO ĐỔI, CHO, TẶNG ĐỒ MÌNH KHÔNG CẦN ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI
"Không mua bán ở đây - Nói không với tiền"