KARAKOÇAN BDP (DEPE) ilçe Örgütü

Partimiz BDP, demokratik toplumsal muhalefetin vazgeçilmez etkin araçlarından biridir ve ülkemizin demokratikleşme sürecinde aktif mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Kürt sorunu, ülkemizin çözüm bekleyen temel sorunudur. Bu sorun çözülmedikçe diğer toplumsal sorunların ve bağlı olarak demokrasi sorununun çözülmesi olanaksızdır...

Partimiz BDP, çözüm bekleyen tüm toplumsal sorunların tespit ve çözümüne ilişkin perspektif, program ve planlamaya sahiptir.

Günümüz toplumsal sorunların kaynağında, kapitalist modernite ile ulus devlet uygulamaları yatıyor. Bağlı olarak inkârcı, baskıcı, tekçi ve asimilasyoncu zihniyetin beslediği politika ve siyaset, gerilim, çatışma ve savaşa kaynaklık ediyor.

Kalıcı çözüm için, demokratik modernite, demokratik toplum, eşit-özgür-birlikte yaşam zihniyetinden beslenecek olan politika ve siyaset gerekiyor.

Partimiz BDP, toplumsal sorunların çözümü için uygun gördüğü mücadele planının başında, kaçınılmaz olarak Kürt sorununun çözümünü koymaktadır. Bu durum, “Kürt sorunu çözülmedikçe diğer sorunların çözümü olanaksızdır” tespitinden kaynaklıdır.

Politika ve siyasetimizin ağırlıklı rengi bu olduğunda, partimizin toplumsal diğer sorunlara ilgisiz olduğu anlamı, ya da partimizin etnik siyaset yaptığı ve ya bölge partisi olduğu sonucu çıkarılamaz. Çünkü biz Türkiye partisiyiz ve toplumsal tüm sorunlarla ilgiliyiz.

Toplum olarak, kaynağını inkar ve imha politikasından alan 30 yıllık savaş sürecini yaşadık. On binlerce canımızı kaybettik. 4000 yerleşim yeri yakıldı yıkıldı. Milyonlarca insanımız zorunlu göçe tabi tutuldu. Savaş giderlerinin neden olduğu işsizlik, açlık, sefalet yaşandı. Toplamında denilebilir ki, ahlaki çöküntüye doğru sürüklenmek istenen halkımız, ne kadar toplumsal travmayla yüz yüze kaldıysa, o kadarda kendisine, değerlerine sahip çıkmaya çalıştı ve direnişi yaşadı/yaşıyor.

Geldiğimiz nokta bir eşiktir. Çözüm ile çözümsüzlük kapıdadır ve tercih durumuna gelmiştir. Sistem adına hareket eden güçlerin, bu güne kadar çözüme ilişkin niyetleri de, projeleri de gelişmedi. Buna karşın Kürt halkı ve partimiz, her dönemde çözüme ilişkin irade ve proje sahibi olmuştur.

İçinden geçtiğimiz süreçte, özgürlük ve demokrasi mücadelesi ara vermeyi, nefes almayı ve boşluk yaratmayı kabul etmez, devamlılık ister; uzun soluklu yürüyüş ister; disipline edilmiş, derlenmiş, toparlanmış örgütsel güç ve irade ister. Programatik, demokratik mücadele, birliktelikleri gerektirir.
ETKİNLİKLER
KAMPANYALAR
GALERİ
ARŞİV
KADIN MECLİSİ
GENÇLİK MECLİSİ
KOMİSYONLAR
SİYASET AKADEMİSİ
DEMOKRATİK SİYASET
BASINDA BDP
BİZE DESTEK OLUN


> GENEL MERKEZ
> TBMM GRUBU
> DUYURULAR
> LİNKLER
DOSYASTÖ VE SİYASİ PARTİLER TUTUM BELGESİ

DOSYADEMOKRATİK ÖZERKLİK PROJESİ

DOSYAKÜRTLER VE İSLAMİYET