15CK2 - HCMUS

Các bạn có những thắc mắc về vấn đề học tập, đoàn hô...̣i thì có thể hỏi.
Tránh trường hợp Spam, PR Sản Phẩm, Giới thiệu việc làm. Những bài viết như k hợp lệ sẽ bị xoá