Föreningen Krafttaget - Vårdar och arbetar för Boxholms historia!

Föreningen Krafttaget är en ideell förening, och som är verksam inom Boxholms kommuns gränser. Vi i föreningen Krafttaget delar ett stort intresse för lokalhistoria, och vi ser som vår huvuduppgift att dokumentera, förvalta och sprida Boxholmshistorien.

I Föreningen Krafttagets arkiv finns en fantastisk skatt som dokumenterar Boxholms kommuns historia. "Skatten" består främst av tusentals fotografier i digital form, urklippsalbum, böcker, kartor och mycket, mycket annat.

Här på Facebook diskuterar vi allt som rör Boxholms historia. Likaså annat där Föreningen Krafttaget är inblandat. Som till exempel Söndagsturer och vandringar (tillsammans med Boxholms OK)

Det kan säkert tyckas märkligt att man måste be om att få vara med i gruppen Föreningen Krafttaget här på facebook, men det har sina orsaker. Det kommer en hel del förfrågningar från underliga personer som vill bli med i gruppen. Vad dessa personer vill när de väl blivit med har jag ingen aning om, men det handlar knappast om att diskutera torpmärkningar eller Söndagsturer. Spam kallas det!
Vi brukar dock kunna särskilja seriösa och oseriösa personer som vill gå med i Föreningen Krafttagets facebookgrupp, men skulle du bli nekad, så skriv och förklara varför du vill vara med i gruppen.