MSNS MICHALOVCE

SNS svojich členov vedie v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt k humanizmu, láske k vlasti, čestnosti, udržiavaniu, rozvíjaniu a ochrane národného dedičstva, národnej identity a všeľudských hodnôt slobodného a nezávislého slovenského štátu.“