ĐH Ngoại Thương K54

Group chính thức dành cho các bạn học sinh mong muốn trở thành s...inh viên khóa K54 tương lai của Trường Đại Học Ngoại Thương, được thành lập bởi CLB Truyền thông YMC trường Đại Học Ngoại Thương với mục đích tạo điều kiện giao lưu, học hỏi trong kỳ thi tuyển sinh 2015 cũng như chia sẻ những hiểu biết, thông tin về hoạt động của sinh viên trong và ngoài trường.