Hordaland Unge Venstre

No byrjar valkomiteen sitt arbeide med å setja saman den neste styresamansettinga.
Me vil byrja med intervju no i november og desember. Dette vil vera effektive greier. I den samanheng treng me å veta følgjande; Stillar du vidare eller trekk du deg?
Om du stillar vidare, til det same eller til noko anna?
Om du trekk deg, er du interessert i intervju for å gje innspel?
Har du forslag til andre kandidatar me burde høyra med? Svar til meg. e-post [email protected] mvh,
Geir Angeltveit
leiar av valkomiteen