ป.6/3 ส.ร.น. ราชวินิตประถม ปี 2538

แม้จะเป็นความทรงจำที่แสนเลือนลาง แต่ก็ไม่เสียหาย หากเราเริ่มต้นที่จะสร้าง "เพื่อนใหม่" จากการที่เคยเป็น "เพื่อนเก่า" กันอีกครั้ง

บ้างอาจลืมไปแล้ว บ้างอาจจำไม่ได้ บ้างอาจเลือนหาย บางอาจไม่เคยเปลี่ยน
มาร่วมกันรวมตัวกันอีกครั้ง ปัดฝุ่นแห่งอดีต และร่วมสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกครั้ง