Sinaunang Baybayin

Ang Sinaunang Baybayin o baibayin, o baybayi ay ang sistema o paraan ng pagsusulat ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay nagmula sa salitang ugat na "baybay o baibai" na nangangahulugan ng pagbabaybay o ispelling, katabi, gilid.
Ang sinaunang baybayin ay hindi batay sa doctrina christiana na nakorap na ng mga dayuhan.
https://www.facebook.com/pages/Sinaunang-Baybayin/188515927998876