K60 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Thân chào các bạn K60 nói riêng và các bạn sinh viên ĐHBKHN nói ...chung. Thay mặt ban quản trị page K60 Đại học Bách Khoa Hà Nội, mình xin nói mục đích của nhóm để các bạn có tinh thần xây dựng.
1. Mục đích ban đầu là quy tụ các sinh viên BK, đặc biệt là sinh viên K60 - khoá mới nhất của trường.
2. Trao đổi các thông tin của nhà trường, sinh viên, các hoạt động phong trào.
3. Không nhằm mục đích câu like, quảng cáo, các mục đích phản động, hay mục đích chính trị nào khác. Chính vì thế mà các thành viên post bài liên quan đến các mục nhạy cảm nêu trên sẽ bị cấm tham gia nhóm.
4. Ngoài ra, nhóm không nhằm mục đích cạnh tranh với các page k60 khác nên từ thời điểm bây giờ Admin của page sẽ cố gắng tranh tình trạng xung đột giữa các page K60.
Thân. Cựu sinh viên K55.