Dingo Team

Սա Դինգո Թիմի գործնական խումբն է: Միացե՛ք, եթե ցանկանում եք դառնալ կամավոր և օգնել:
Իսկ եթե պարզապես ցանկանում եք հետևել, թե ինչ ենք անում, ուրեմն հավանեք մեր էջը facebook.com/tingoteam