Ja til lyddæmpere i Danmark...!

Denne gruppe er oprettet på baggrund af artiklerne bragt September/Oktober i "Jæger"... Hele debatten omkring lyddæmpere til brug i jagt-og sportsøjemed, har i alt for mange år været afsporet af politikernes våbenforskrækkelse her til lands, og det gældende forbud der derfor aldrig er blevet opløst.. Dette til trods for at forskning i vore nordiske nabolande, udelukkende har kunnet finde positive sider i brugen af lyddæmper.. Her kan nævnes at nedbringe antallet af jagtrelaterede høreskader, støjgener ved regulering i bymæssig bebyggelse, miljøgodkendelse af skydebaner via støjmålinger, reducering af rekylen og dermed følgende rekylskræk etc.... I vore nabolande, Norge og Sverige, er det da også tilladt, både at købe og bruge lyddæmpere.. Kun her i Danmark hænger vi i bremsen.. Men lad os stå sammen og vise vore politikere at vi er mange der har lyttet til fornuftens stemme og de udmærkede artikler bragt i "Jæger".. Meld jer ind og inviter jeres jagtkammerater og lad os komme med på vognen.. Jægerhilsen, Jens Chr Olsen...