"PROUD TO BE TAGUIGEÑO"

Ang taguig ay para sa lahat