Jual & beli barang komputer hardware dan software

jual & beli barang komputer baru atau rekon
KEPADA SELLER DAN BUYER: WAJIB ADA GAMBAR, HARGA, NO HP, JGN SURUH PM2 AND JAGA BAHASA

SEKIRANYA GAGAL BERBUAT DEMIKIAN POST ANDA AKAN DI DELETE DAN JIKA AHLI MENDATANGAKAN KEMUDARATAN KEPADA PELBAGAI PIHAK DAN NAMA BAIK GROUP INI ANDA AKAN DI REMOVE DARI GROUP INI..TQ

SELAMAT MEMBELI-BELAH....