164101.AKTN15C Topica

là nhóm dành cho lớp kế toán 164101.AKTN15C, dùng để trao đổi ph...ương thức, cách thức học tập ngành kế toán, cũng như đăng những tài liệu bổ ích về chuyên ngành đang theo học. Đồng thời là nơi giao lưu giữa các bạn cùng lớp See More