Imanita love chichi chocolata

3wàChrééK MéBRöùùKàà NChàllàh
YéDkhhÖl 3Liinà HàD RàmàDDàn Ghir
Bélfàr7à NChàllàh LiéK w LiLiii w
LJàmi3 LMÔssLimin Amin SàyfTHàà L
Gã3 LÎî 3zàZin 3LiiK Wakhà n'KöùN Tà
Âna MéNHÖùM ====> [ ]
(¯`v´¯)˙· ٠• ·˙۩٠ • RamadaN kaReeM
• ٠۩˙· • ٠ ·˙
`·.¸.·